מחויבות לקהילה ולנגישות

כמתחייב מערכי קבוצת אלקטרה, החטיבה, על כל מנהליה ועובדיה, מחויבת לנגישות בכל מתקניה ושואפת ליצור שוויון הזדמנויות לכל אדם בקהילה. אנו מאמינים כי הסרת המחסומים בפני בעלי מוגבלויות עוזרת לבנות חברה מכילה ותומכת ולקדם השתתפות פעילה של כל עובדי החברה.