• מיקום:
    נצרת, באר שבע, חיפה
  • תיאור פרויקט:

    תכנון והתקנת מערכת בקרת מבנה מלאה מבוססת ג'ונסון קונטרולס, כולל אספקת בקרים, תוכנות ו- HMI; אספקה והפעלה של 6 תחנות עבודה בחדרי הבקרה השונים; הפעלה ובדיקת פעולתן של כ-20,000 נקודות בקרה, 600 יחידות טיפול אוויר ו-4,000 נקודות תאורה באינטגרציה למערכת Instabus; אינטגרציות עם גנרטורים, צ'ילרים, רבי מודדים ורכזות גילוי אש.