• מיקום:
    תל אביב
  • תיאור פרויקט:

    תכנון והתקנת מערכת בקרת מבנה מלאה מבוססת ג'ונסון קונטרולס, כולל אספקת בקרים, תוכנות ו- HMI; אספקה והפעלה של 8 תחנות עבודה בחדרי הבקרה השונים; הפעלה ובדיקת פעולתן של כ-35,000 נקודות בקרה; אינטגרציות עם גנרטורים, צ'ילרים ורבי מודדים.