• מיקום:
  חיפה
 • תקופה:
  1995
 • תקציב:
  מעל 2 מיליון ש"ח
 • תאור פרוייקט:

  • מערכת גילוי אש וכריזת חרום משולבת.
  • המערכת כוללת 12 מערכות ברשת וכ -  700 יחידות קצה מסוג גלאים, לחצנים, יחידות IN-OUT ומערכת כריזת חירום. בפרויקט מערכות כיבוי בגז – FM-200. כל המערכת מיוצרות לפי תקני FM/ UL ומותקנות עפ"י דרישות מת"י 1220/3 ו - NFPA.