• מיקום:
    רחובות
  • תקציב:
    2 מיליון ש"ח
  • תיאור פרויקט:

    התקנת מערכת DCN המתחברת למחשב לצורך הקלטה ותמלול (כולל חיווי שמי של הדובר) ולמערכות נוספות ובהן VC, מערכת שליטה ומערכת מצלמות העוקבת אוטומטית אחר הדובר; התקנת מערכת וידאו קונפרנס VC)) מהמתקדמות בעולם, עם חיבור ל-3-2 מצלמות ומצגות, למערכות קול, וידאו ושליטה. מצלמות המערכת מנוהלות ע"י מערכת שליטה ומערכת DCN של חברת BOSH; התקנת מערכת הקרנה אחורית משולבת מראות על גבי מסך פרזנל איכותי; מערכת שליטה עם צגי מגע אלחוטיים וקווים לשליטה על כל פעולות האולם, לרבות כיבוי והדלקת מכשירים ויצירת תרחישים להפעלה קלה; התקנת מערכת לכבדי שמיעה.