• תקציב:
    כ-400,000 ש"ח
  • תיאור פרויקט:

    הקמת ריכוזי תקשורת, תשתיות תקשורת בתקן CAT-6A, תשתיות טלפוניה והפעלה מלאה של מרכזי השירות, תחזוקה שוטפת באתר המרכזי בראש העין, כולל ביצוע מעברים ושינויים שוטפים במערכות הטלפונים והמחשבים, הקמת חדרי הדרכה חדשים.