• מיקום:
    נתניה
  • תקציב:
    כ-1 מיליון ש"ח
  • תיאור פרויקט:

    הקמת מערכת בקרת כניסה – ROSSLARE; מערכת טמ"ס בבניין- CNB; מערכת כריזה- JADE; מערכת אינטרקום- לוגיפון; מערכת גילוי וכיבוי אש  - סימנס; מערכת בקרת חניון ROSSLARE- .