• מיקום:
  לואנדה, אנגולה
 • הקמה:
  2015-2014
 • תקציב:
  2.5 מיליון ש"ח
 • תיאור פרויקט:

  90 מצלמות IP פנימיות וחיצוניות AXIS; מערכת הקלטת ואחסון נתונים מילסטוןNVR ; בקרת כניסה RISCO – 60 דלתות מבוקרות, כולל הקפצת מצלמות בהתאם לפתיחת דלתות; מערכת גילוי פריצה של RISCO – 170 אינדיקציות לדלתות; מערכת שליטה ובקרה SYNOPSYS של RISCO; תשתיות תקשורת לכל מערכת הביטחון, כולל מתגים וכבילה אופטית; מערכת אינטרקום כולל 120 יחידות קצה.