• מיקום:
  ראשון לציון
 • תקופה:
  החל משנת 2015 ועד היום
 • תקציב:
  1,200,000 ש"ח
 • תאור פרוייקט:

  התקנת מרכז בקרה כולל טמ"ס, בקרת כניסה וגילוי פריצה; 80 מצלמות IP פנימיות וחיצוניות; מערכת הקלטת ואחסון נתוניםNVR ;  90 דלתות מבוקרות; מעברים מהירים בכניסה לבניין כולל חיבור לבקרת הכניסה.