• מיקום:
  עידן, כרמים וכרם שלום
 • הקמה:
  2013-2012
 • תקציב:
  כ-3.5 מיליון ש"ח
 • תיאור פרויקט:

  הצבת 3000 מ' של גדר מתכת היקפית עם עמודים ושערים (עידן וכרמים); מערכת גלאי זעזועים לאורך הגדר עם יחידות בקרה אזוריות ותוכנת ניהול; הכנת תשתית חוץ לכל המצלמות, כולל ריכוזי תקשורת עם מתגי משנה מוקשחים; מצלמות OUTDOORממונעות X36 לאורך הגדר ומצלמות קבועות על המבנים הפנימיים; מערכת הקלטהNVR שלDVTEL ; מערכת גילוי פריצה ובקרת כניסה RISCO ; הקמת חדר בקרה באתר מרוחק, כולל מערכת שו"ב מרכזית עם תוכנת ניהול לטיפול באירועים.