• מיקום:
  ת"א, חיפה, ירוחם, בני ברק
 • הקמה:
  החל משנת 2008 ועד היום
 • תקציב:
  כ-1.5 מיליון ש"ח
 • תיאור פרויקט:

  מיגון פיזי: גדרות, עבודות בטון, שערים ומסגרות;  מיגון אלקטרוני: מערכות טמ"ס, מערכת הקלטה דיגיטליתMARCH , מערכות גילוי פריצה תוצרתRISCO , מערכות בקרת כניסה וביטחון, מוקד שליטה ובקרה RISCO.