• מיקום:
    רעננה
  • תקציב:
    כ-1 מיליון ש"ח
  • תיאור פרויקט:

    מרכז בקרה של הקניון - טמ"ס, אינטרקום חירום – פיליפס; מצלמות OUTDOOR סביב הקניון – פיליפס; מצלמות INDOOR בתוך הקניון כולל PTZ - פיליפס; מערכת VMD - Detection Motion Video (מערכת לזיהוי תנועה) בעת זיהוי תנועה המערכת; ביצוע סדרת פעילות צילום ומתן התראה למערכת המיגון – פיליפס.