התקנת פתרונות בטיחות אש מאושרים לתקן UL, הכוללים מערכות משולבות של כריזה וטלפון כבאים לבטיחות מירבית ולמזעור נזקים. כל המערכות עומדות בתקני מכון התקנים.