הטמעת רשתות מעקב בבניינים ובמבני אבטחה קיימים וחדשים, הכוללות טלוויזיה במעגל סגור, מערכות התרעה על פריצה ומערכות תצפית דיגיטלית והקלטה.