מערכת ניהול אחזקה ממוחשבת (CMMS) חזקה ומתוכננת היטב היא המפתח למיטוב כל מערכות הבניין. המערכת אוספת כמויות עצומות של נתונים, מנתחת אותם אוטומטית ומספקת למנהל הבניין את כל המידע והכלים הדרושים לשמירה על תקינותן של כל מערכות הבניין. המערכת עוקבת אחר היסטוריית התחזוקה, קובעת לוחות זמנים למשימות ומוודאת את ביצוען, מנהלת מלאי ומחברת את כל האנשים והרשתות הרלוונטיים.